NOVUM, spol. s r.o. - změna identifikačních údajů

Oznámení obchodním partnerům společností GLOBAL SYSTEMS, a.s., NOVUM, spol. s r.o., NOVUM EUROPE, s.r.o.

Vážení obchodní partneři,
z důvodu Vaší řádné informovanosti si Vám dovolujeme oznámit, že s právními účinky ke dni 1.4.2017 převzala obchodní společnost
GLOBAL SYSTEMS, a.s., IČO: 14893126, doposud sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 - Nusle v souladu s §337 a násl. zákona o přeměnách obchodních společností č. 125/2008 Sb.zák.
jmění těchto společností:
NOVUM, spol. s r.o., IČO: 40766951, sídlem 28. pluku 483/11, 101 00 Praha 10
NOVUM EUROPE, s.r.o., IČO: 28459253, sídlem 28. pluku 483/11, 101 00 Praha 10

V důsledku výše uvedeného právního procesu zanikly společnosti NOVUM, spol. s r.o. a
NOVUM EUROPE, s. r.o. ke dni 1.4.2017 bez likvidace a jejich universálním právním nástupcem se stala ke dni 1.4.2017 společnost GLOBAL SYSTEMS, a.s.
Vaším obchodním partnerem ze všech právních vztahů, které máte se společností NOVUM EUROPE, s.r.o. nebo NOVUM, spol. s r.o. je nadále společnost GLOBAL SYSTEMS, a.s.

Dále si dovolujeme oznámit, že společnost GLOBAL SYSTEMS, a.s., IČO: 14893126 změnila svou obchodní firmu, která zní nadále takto: Novum Global, a.s.
Dále si dovolujeme oznámit, že společnost GLOBAL SYSTEMS, a.s., IČO: 14893126 změnila adresu svého sídla a jejím sídlem je nadále adresa: 28. pluku 483/11, 101 00 Praha 10
Nová obchodní firma, nové sídlo i aktuální složení orgánů společnosti jsou řádně zapsány v obchodním rejstříku při Městském soudu v Praze, oddíl B, vložka 484.
Dále si dovolujeme oznámit čísla účtů společnosti Novum Global, a.s.:
Číslo účtu pro CZK platby: 256598384 / 0300
Číslo účtu pro EUR platby: 256594797 / 0300, IBAN CZ47 0300 0000 0002 5659 4797, BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Veškeré kontakty a oprávněné osoby obchodní společnosti Novum Global, a.s. naleznete na www.novumglobal.eu