Aktuality

EET a její dosavadní průběh

Dnes 19. ledna proběhne tisková konference Ministerstva financí, na které bude ministr financí Andrej Babiš informovat o dosavadních výsledcích elektronické evidence tržeb.
Od 1. prosince evidují své tržby provozovatelé stravovacích a ubytovacích služeb. Podle aktuálních dat na serveru e-trzby.cz již podnikatelé zaevidovali více než 116 milionů účtenek.
Od 1. března tohoto roku přichází na řadu velkoobchod a maloobchod, nejpočetnější skupina podnikatelů, zhruba 250 000 subjektů.
Od počátku ledna byla zrušena internetová stránka, na které bylo možné anonymně sdělovat informaci o tom, že zákazník neobdržel v restauračním nebo ubytovacím zařízení účtenku.

Krok č. 1 k evidenci tržeb bude možné provést již v září

Elektronická evidence tržeb se blíží, od září bude možné zažádat o tzv. autentizační údaje. Tento krok by neměli podnikatelé nechávat na poslední chvíli, uvedl ministr financí Andrej Babiš.
O údaje mohou podnikatelé zažádat elektronicky na Daňovém portálu, ty jim budou následně poslány do datové schránky, nebo osobně na kterémkoli finančním úřadu, kde je obdrží v rámci osobního jednání v zapečetěné obálce.
Prostřednictvím těchto údajů se podnikatel přihlásí do webové aplikace Elektronické evidence tržeb. Před spuštěním evidence je nutné zde vyplnit údaje o veškerých provozovnách, ve kterých provádí činnost, ze které plynou evidované tržby. Následně v aplikaci obdrží digitální certifikát. Tento certifikát slouží pro identifikaci podnikatele při komunikaci Finanční správou, počet certifikátů záleží jen na potřebách a rozhodnutí podnikatele.
Certifikát pak bude nutné instalovat do pokladního zařízení, na kterém bude podnikatel evidovat své tržby. Od listopadu poskytne ministerstvo podnikatelům pilotní projekt, jehož prostřednictvím bude možné vyzkoušet komunikaci s úřady.

Společnost NOVUM s r.o. a GLOBAL SYSTEMS a.s. společně na konferenci „Evidence tržeb v praxi“

Ve dnech 16. a 17. září proběhne v brněnském areálu BVV konference a veletrh na téma Elektronická evidence tržeb.

Konference nabídne účastníkům bohatý program. Návštěvníci akce budou mít možnost získat nejnovější informace o EET, pokládat otázky a zapojit se do diskuze týkající se tohoto téma.

NOVUM s.r.o. a Global Systems a.s. společnost, jejíž činností je tvorba softwaru pro komplexní informační systémy maloobchodník řetězců i jednotlivých prodejen, se zúčastní veletrhu jako dodavatel registračních pokladen a pokladních systémů a přestaví zde svá EET řešení.

Vstup na konferenci je zdarma.

Ministr financí Andrej Babiš chce odložit elektronickou evidenci tržeb

Hospodářská komora minulý týden navrhla odložení spuštění elektronické evidence tržeb na začátek roku 2017. Ministr financí v diskusi s firmami připustil termín 1. února 2017, jak uvedl Svaz průmyslu a dopravy.

O termínu spuštění EET chce Babiš rozhodnout do konce srpna. Dále je možné, že se evidence vyhne podnikatelům s malým obratem.

Dosavadní spuštění elektronické evidence pro 1. vlnu, hotely a restaurace bylo plánované na 1. prosinec 2016. Další firmy se pak budou postupně zapojovat postupně po dalších měsících.

Technická specifikace EET byla zveřejněna

V dokumentu zveřejněném na webu Ministerstva financí ČR je popsáno datové rozhraní pro příjem a potvrzení informací o evidované tržbě obsažené v datové zprávě.
V průběhu června tohoto roku by měla finanční správa zajistit sjednocené prostředí (PlayGround) pro softwarové vývojáře a výrobce a prodejce pokladen a pokladních systémů. V technické dokumentaci je mimo detailního popisu struktury a formátu datových zpráv uvedena také definice webových služeb a XML schématu.
Proces přidělování autentizačních údajů a administraci údajů o provozovnách a certifikátech na portálu Finanční správy bude zahájen 1. září 2016. V listopadu pak budou moci podnikatelé otestovat své pokladní zařízení, a to prostřednictvím testovacího prostředí, které zajistí Finanční správa.

EET bude spuštěna v prosinci 2016

Minulý týden prezident České republiky podepsal Zákon o evidenci tržeb a jeho doprovodný zákon. Oba tyto zákony vyjdou ve Sbírce zákonů v dubnu a platit začnou od května. Po té bude následovat sedmiměsíční lhůta na přípravu pro podnikatele a budou také zajištěna technická infrastruktura a řešení EET. Elektronická evidence bude v 1. vlně spuštěna v prosinci.

EET schválena Senátem

Senátoři ve středu 16. 3. 2016 schválili zavedení elektronické evidence tržeb. Zároveň schválili návrh Ministerstva financí na snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů, a to od okamžiku účinnosti zákona o evidenci tržeb. Návrh zákona o EET nyní míří k podpisu prezidentem republiky a následně bude publikován ve Sbírce zákonů.

Pro koho a kdy bude EET platit

V první vlně budou evidovány tržby z oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, v druhé (po třech měsících) tržby ze sektoru maloobchod a velkoobchod. Ve třetí fázi, která začne 15 měsíců po spuštění, budou evidovány tržby v ostatních činnostech (tj. např. svobodná povolání, doprava, zemědělství) s výjimkou těch ve 4. fázi. Nakonec ve 4. fázi 18 měsíců po spuštění budou mít povinnost evidovat své tržby vybraná řemesla a výrobní činnosti.