EET

EET

Co je elektronická evidence tržeb?

Elektronická evidence tržeb je povinnost evidovat každou tržbu pocházející z podnikatelské činnosti uhrazenou jakýmkoliv způsobem platební transakce, vyjma převodu z účtu na účet.

Elektronická evidence tržeb je povinnost evidovat každou tržbu pocházející z podnikatelské činnosti uhrazenou jakýmkoliv způsobem platební transakce, vyjma převodu z účtu na účet.

Elektronická evidence tržeb je povinnost evidovat každou tržbu pocházející z podnikatelské činnosti uhrazenou jakýmkoliv způsobem platební transakce, vyjma převodu z účtu na účet.

Jaké jsou fáze EET a do jaké spadám?

1. Nejprve se ujistěte, zda podléháte zákonu o elektronické evidenci tržeb:

Subjektem evidence tržeb je poplatník daně z příjmů fyzických a právnických osob. Povinnost vzniká příjmem tzv. evidované tržby, tedy platbou, která…

Subjektem evidence tržeb je poplatník daně z příjmů fyzických a právnických osob. Povinnost vzniká příjmem tzv. evidované tržby, tedy platbou, která…

Jak splním EET?

4  kroky, které bude potřeba provést pro splnění zákona o evidenci tržeb?

Při nasazení EET bude muset obchodník zajistit pokladní místo pro komunikaci se serverem Finanční správy.  Níže jsou uvedena doporučení, jak postupovat…

Při nasazení EET bude muset obchodník zajistit pokladní místo pro komunikaci se serverem Finanční správy.  Níže jsou uvedena doporučení, jak postupovat…

Elektronická evidence tržeb má dvě jednoduchá řešení:

Jednoduchá pokladna – pro elektronickou evidenci bude mít zařízení pouze funkcionalitu ,,kalkulačky“. Po ukončení finanční transakce je zaslána datová zpráva a zákazník obdrží účtenku s unikátním kódem. Jedná se o jednoduché řešení EET, které splňuje vše co vyplývá z elektronické evidence tržeb.

Pokladní systém – řešení určené pro všechny, kteří chtějí své zboží prodávat položkově (tj. s identifikací konkrétního zboží při prodeji). Účtenka obsahuje stejné údaje jako v prvním případě, avšak pro obchodníka vlastní evidence zboží přináší další možnosti. Jedná se o kompletní řešení EET s pokladním systémem.

Přihlášení